Virtuvespasaulis.lt interneta veikalā iegādātās preces var atgriezt 30 (trīsdesmit) dienu laikā no preces piegādes pircējam dienas. Lai preci atgrieztu, jāizpilda galvenais nosacījums - preces iepakojums ir neskarts un pati prece ir nebojāta (nepārbaudīta). Ja šis nosacījums ir izpildīts, tad jāraksta brīvas formas pieprasījums preces atgriešanai, norādot rēķina numuru, preces nosaukumu un cenu, konta numuru, kur nauda jāatgriež. Šis pieprasījums jānosūta pa e-pastu uz [email protected] Kad preci saņemsim, 3 dienu laikā. naudu atgriezīsim Jūsu norādītajā kontā. Ja preces iepakojums ir bojāts vai prece tikusi manāmi lietota, nauda netiek atgriezta.